Kontakty

Oddelenie Computers

computers@cinema.sk

Ing. Igor Zaťko
riaditeľ
vedúci oddelenia
zatko@cinema.sk
048 4700 202

Ing. Ivan Školuda
vedúci servisu
skoluda@cinema.sk
048 4700 200

Ing. Dušan Sabó
obchodný manažér
sabo@cinema.sk
048 4700 207

Ing. Daniela Zaťková
obchod
zatkova@cinema.sk
048 4700 205

Michal Boroviak
servis
boroviak@cinema.sk
048 4700 208

Daniel Vajda
servis OKI
oki@cinema.sk
048 4700 208

Nahlásenie porúch
oki@cinema.sk; servis@cinema.sk
048 4700 208

Oddelenie Reklama

reklama@cinema.sk

Ivan Sršeň
vedúci oddelenia
srsen@cinema.sk
048 4700 204

Janette Halušková
obchod
sekretariat@cinema.sk
048 4700 205

Peter Jakubovie
grafik
jakubovie@cinema.sk
048 4700 203

Lucia Janicová
grafička
grafika3@cinema.sk
048 4700 203

Ekonomické oddelenie

Ing. Dana Zaťková
vedúca oddelenia
dzatkova@cinema.sk
048 4700 201